Bezpieczna praca


Istnieją prace, które są szczególnie niebezpieczne. I to ze względu na bezpieczeństwo pracownika, jak i osób lub przedmiotów znajdujących się w pobliżu. Do prac takich należy niewątpliwie spawanie. Prace spawalnicze powinno wykonywać się w halach przemysłowych lub na odkrytym powietrzu w wydzielonym do tego miejscu. Części składowe większych całości, które zostaną później przetransportowane w miejsce przeznaczenia, naprawy urządzeń, samochodów, spawanie wielkich konstrukcji szkieletowych czy tym podobne. Jednak wiadomo, że niekiedy prace takie muszą być wykonane w pomieszczeniach użytkowych, często na niewielkiej przestrzeni. W wielu przypadkach w niewielkiej odległości od różnych urządzeń. Na dodatek panuje tam ciągły ruch pieszy. W takich przypadkach stosuje się parawany spawalnicze. Osłony takie mogą być różnego typu. Są to kurtyny spawalnicze z osłonami zamontowanymi na pręcie. Można je swobodnie przesuwać. Jedno lub wieloczęściowe osłony sformowane w przenośną, lub przesuwną konstrukcję można swobodnie łączyć i osłonić w ten sposób dowolny teren. Istnieją również ekrany spawalnicze. Podczas gdy parawany spawalnicze czy kurtyny posiadają osłony przesuwne – ekran spawalniczy ma zamocowaną na sobie sztywną płachtę. Osłony są wymieniane jedynie w razie uszkodzeń po wielogodzinnej eksploatacji. Materiał, z którego wykonane są osłony, jest ognioodporny i wytrzymały na wysokie temperatury. Kolory osłon są przeważnie stonowane, choć niekiedy stosuje się kolorystykę ostrzegawczą. Przed przystąpieniem do prac spawalniczych, należy takie miejsce odpowiednio oznakować. Rzadko bowiem zdarza się by podczas pracy panował niczym niezmącony spokój. Taśmy ostrzegawcze, tablice, ogłoszenia i inne formy zapobiegawcze są jak najbardziej na miejscu. Należy również być przygotowanym na możliwość odprowadzenia spalin stosownym urządzeniem. Odzież robocza spawaczy powinna bez zarzutu spełniać wszystkie stosowne normy. Odpowiednie przygotowanie terenu do wykonania tego rodzaju prac jest bardzo ważne, gdyż niedbałość może doprowadzić do nieprzyjemnych skutków.

Ekrany spawalnicze: https://ekranypcv.pl/