Różaniec w polskiej tradycji

Polska jest bez wątpienia krajem, w którym wiara jest bardzo silnie zakorzeniona. Szczególne miejsce zajmuje w niej kult Matki Bożej. Polacy od wieków modlą się do niej, sięgając po różaniec, a także biorąc udział w licznych nabożeństwach. Ogólnie rzecz biorąc, czczą Ją i przyzywają Jej wstawiennictwa, wierząc, iż potrafi Ona uprosić o swojego syna wszystkie […]

Read More